437

Kucoba

1
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
berkasih sayang! Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kasih sayangmu! Amin, amin. (2x)

2
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
bersukacita. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia dunia (2x)
sukacitamu! Amin, amin. (2x)

3
Kucoba, teman, di dalam damai (2x)
sejaht’ra. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia damai (2x)
sejaht’ra. Amin, amin. (2x)

4
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
tetap bersabar. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kesabaranmu! Amin, amin. (2x)

5
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
bermurah hati. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
murah hatimu! Amin, amin. (2x)

6
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
berbuat baik. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kebaikanmu! Amin, amin. (2x)

7
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
tetap setia. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
tetap setia Amin, amin. (2x)

8
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
lemah lembut. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
lemah lembutmu! Amin, amin. (2x)

9
Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
kuasai diri. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kuasai diri! Amin, amin. (2x)

Post Author: talantan

Leave a Reply